Thirrja e dytë për financimin e dokumentacionit teknik për projektet e infrastrukturës

Aktivitetet, Lajme, Thirrje publike|

I dashur, Ju ftojmë të merrni pjesë në Thirrjen e Dytë për Financimin e Dokumentacionit Teknik për... Read More Thirrja e dytë për financimin e dokumentacionit teknik për projektet e infrastrukturës

Njoftim (rezultate) nga Thirrja publike për financimin e dokumentacioneve teknike

Lajme, Thirrje publike|

Të nderuar aplikantë, Ju njoftojmë se ka përfunduar procedura për vlerësimin e kërkesave për... Read More Njoftim (rezultate) nga Thirrja publike për financimin e dokumentacioneve teknike

Thirrje për financimin e dokumentacionit teknik

Thirrje publike|

Të nderuar: Projekti “Fuqizimi i kapaciteteve komunale për zbatimin e projektit“ i fton komunat dhe... Read More Thirrje për financimin e dokumentacionit teknik

THIRRJE PUBLIKE 2023/2024

Thirrje publike|

PËR PROPOZIMPROJEKTE PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE URBANE DHE ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM DHE URBAN, PËR ZONAT ME... Read More THIRRJE PUBLIKE 2023/2024

THIRRJE PUBLIKE për vitin 2022

Thirrje publike|

Në bazë të nenit 47 paragrafi 1 dhe nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit të Zhvillimit të Barabartë Rajonal... Read More THIRRJE PUBLIKE për vitin 2022

Thirrje për projekte për bashkëpunim ndërkomunal

Lajme, Thirrje publike|

UNDP në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin Rajonal shpall thirrje për dorëzimin e aplikimeve për... Read More Thirrje për projekte për bashkëpunim ndërkomunal

THIRRJE PUBLIKE

Thirrje publike|

Në bazë të nenit 47 paragrafi 1 dhe nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për Zhvillim të Barabartë Rajonal... Read More THIRRJE PUBLIKE

THIRRJE Е HAPUR PUBLIKE

Thirrje publike|

Në bazë të nenit 91 të Ligjit për Zhvillim të Barabart Rajonal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së... Read More THIRRJE Е HAPUR PUBLIKE

THIRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2020

Lajme, Thirrje publike|

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe neni 36 paragrafi 1 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal... Read More THIRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2020

PROGRAMA PËR ZHVILLIM TË BARABARTË RAJONAL PËR VITIN 2020

Thirrje publike|

... Read More PROGRAMA PËR ZHVILLIM TË BARABARTË RAJONAL PËR VITIN 2020

Close Search Window