2020

Vendim për financimin e projekteve për zhvillimin e regjioneve planore 2020

Vendim për financimin e projekteve për zhvillimin e zonave me nevoja specifike dhe zhvillimin e fshatrave për vitin 2020

2019

Vendim për financimin e projekteve për zhvillimin e regjioneve planore 2019

Vendim për financimin e projekteve për zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore 2019

Vendim për financimin e projekteve për zhvillim të fshatrave 2019

2018

Vendimi dhe lista e projekteve për zhvillimin e rajoneve planore që do të financohen gjatë vitit 2018

Vendimi dhe lista e projekteve të zonave me nevoja specifike zhvillimore që do të financohen gjatë vitit 2018

Vendimi dhe lista e projekteve për zhvillimin e fshatrave që do të financohen gjatë vitit 2018

2017

Vendim per shperndarjen e mjeteve mbi finansimin e projekteve per zhvillimin e rajoneve te planifikuara 2017

Vendim per shperndarjen e mjeteve mbi finansimin e projekteve per zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike 2017

Vendim per shperndarjen e mjeteve mbi finansimin e projekteve per zhvillimin e rajoneve te fshatrave 2017

Lista e projekteve për zhvillimin e rajoneve të planifikuara të financuara nga buxheti i R.M gjatë vitit 2017

Lista e projekteve të zonave me nevoja specifike zhvillimore gjatë vitit 2017

Lista e projekteve mbi zhvillimin e fshatrave të financuara nga Buxheti i R.M gjat vitit 2017

2016

Lista e projekteve për zhvillimin e rajoneve të planifikuara të financuara nga buxheti i R.M gjatë vitit 2016

Lista e projekteve të zonave me nevoja specifike zhvillimore gjatë vitit 2016

Lista e projekteve mbi zhvillimin e fshatrave të financuara nga Buxheti i R.M gjat vitit 2016

2015

Lista e projekteve për zhvillimin e rajoneve të planifikuara të financuara nga buxheti i R.M gjatë vitit 2015

Lista e projekteve të zonave me nevoja specifike zhvillimore gjatë vitit 2015

Lista e projekteve mbi zhvillimin e fshatrave të financuara nga Buxheti i R.M gjat vitit 2015

Vendim për ndërim të vendimit për  listën e projekteve për zhvillimin e rajoneve të planifikuara të financuara nga buxheti i R.M gjatë vitit 2015

Vendim për ndërim të vendimit për  listën e projekteve mbi zhvillimin e fshatrave 2015

Vendim për ndërim të vendimit për  listën e projekteve të zonave me nevoja specifike zhvillimore 2015

Thirrja e dytë publike

Lista-e-projekteve-për-zhvillimin-e-rajoneve-të-planifikuara-të-financuara-nga-buxheti-i-R.M-gjatë-vitit-2015

Lista-e-projekteve-të-zonave-me-nevoja-specifike-zhvillimore-gjatë-vitit-2015

Lista-e-projekteve-mbi-zhvillimin-e-fshatrave-të-financuara-nga-Buxheti-i-i-RM-gjat-vitit-2015

Comments are closed.

Close Search Window