FORMULAR zonat urbane 2023-2024

FORMULAR zonat specifike 2023 2024

FORMULAR zhvillimi i fshatrave 2023-2024

FORMULAR për regjonet planore 2023 – 2024

Shtojca 2 – Prioritetet

Rregullore për Forumet RajonaleFORMULAR PËR APLIKIM –  Programa për zhvillim të rajoneve me nevoja të veçanta specifike  2019

FORMULAR PËR APLIKIM – Programa për Zhvillim të Fshatrave  2019 

FORMULAR PËR APLIKIM programa për zhvillim të barabartë regjional 2019

Udhëdhues për Aplikim 2019


Indikatorët 2016-2018  (Formë në maqedonisht)

FORMULAR PËR APLIKIM –Projekte për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike 2018

FORMULAR PËR APLIKIM projekte për zhvillimin e fshatrave 2018

FORMULAR PËR APLIKIM programa për zhvillim të barabartë regjional 2018


FORMULAR PËR APLIKIM –Projekte mbi zhvillimin e rajoneve për vitin 2017

FORMULAR PËR APLIKIM –Projekte për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike 2017

FORMULAR PËR APLIKIM projekte për zhvillimin e fshatrave 2017

FORMULAR PËR APLIKIM projekte për zhvillimin e fshatrave 2016(Formë në maqedonisht)

FORMULAR PËR APLIKIM – projekte për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike 2016(Formë në maqedonisht)


FORMULAR PËR APLIKIM_projekte për zhvillimin e fshatrave

FORMULAR PËR APLIKIM-projekte për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike

FORMULAR PËR APLIKIM –projekte mbi zhvillimin e rajoneve për vitin 2015

SHTESË: Indikatorët 2015

UDHËRRËFYES PËR APLIKIM për mjetet nga programi për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2015

Comments are closed.

Close Search Window