Vendimet për shpallje publike

Shpallje publike, Uncategorized|

... Read More Vendimet për shpallje publike

SHPALLJE PUBLIKE Nr.01/2021

Shpallje publike|

Në bazë të  nentn 22 paragrafi 1 paragrafi 2 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik... Read More SHPALLJE PUBLIKE Nr.01/2021

Close Search Window