Drejtor
Ramiz Rexhepi

Тел: 02/ 3 121 350. Sekretari  lок.101 Fax: 02/ 3 126 411

Email: ramiz.rerexhepi@brr.gov.mk

 

Sektori për projekte
Seksioni për vlerësimin e zbatimit të projekteve

Аrbnora  Bajrami, Këshilltar

Тел: 02/ 3 121 350 – lок.115; Fax: 02/ 3 126 411 Email: arbnora.bajrami@brr.gov.mk

Seksioni i vlerësimit dhe grumbullimit të projekteve për zhvillim  rajonal

Naser  Iseni, Udhëheqës

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.108; Fax: 02/ 3 126 411 Email: naser.iseni@brr.gov.mk

Ridvan Ismaili,  Bashkëpunëtor

Tel: 02/ 3 121 350 – lок.111; Fax: 02/ 3 126 411 Email: ridvan.ismaili@brr.gov.mk

Еlhamim Maksuti, Këshilltar

Tel: 02/ 3 121 350 – lок.115; Fax: 02/ 3 126 411 Email: eljhami.maksuti@brr.gov.mk

Seksioni për  shqyrtim dhe realizim  të mjeteve shfrytëzuese

Riste  Andonov, Këshilltar

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.108; Fax: 02/ 3 126 411 Email: riste.andonov@brr.gov.mk

 

Sektori për plan dokumente operative dhe  sistemit informativ për zhvillim rajonal

Seksioni për përgatitjen e dokumenteve planore

Haqif Ismaili, Këshilltar

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.106; Fax: 02/ 3 126 411 Email: hakif.ismaili@brr.gov.mk

Seksioni i informimt sistemor për zhvillim rajonal

Flora Mersimi, Bashkëpunëtor i ri

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.115; Fax: 02/ 3 126 411 Email: flora.mersimi@brr.gov.mk

Vesna Goceva,  Bashkëpunëtor i ri

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.110; Fax: 02/ 3 126 411 Email:  vesna.goceva@brr.gov.mk

 

Seksioni për  përpilim të plan dokumenteve operative

Samir Emurllai, Bashkëpunëtor i ri

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.111; Fax: 02/ 3 126 411 Email: samir.emurllai@brr.gov.mk

Behare Gavazi, Referent

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.105; Fax: 02/ 3 126 411 Email: behare.gavazi@brr.gov.mk

 

Sektori për  punë administrative profesionale dhe çështje financiare

Seksioni për punë administrative profesionale

Snezhana  Tolovska, Udhëheqës seksioni

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.106; Fax: 02/ 3 126 411 Email: snezana.tolovska@brr.gov.mk

Dragica Stojanova  Referent i pavarur

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.105; Fax: 02/ 3 126 411 Email: dragica.stojanova@brr.gov.mk

Alit Fetishi, Referent i pavarur

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.112; Fax: 02/ 3 126 411 Email: alit.fetishi@brr.gov.mk

Sara Kamishi, Referent i ri

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.101; Fax: 02/ 3 126 411 Email: sara.kamishi@brr.gov.mk

Sami Aliti, Referent i ri

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.112; Fax: 02/ 3 126 411 Email: sami.aliti@brr.gov.mk

 

Seksioni për çështje financiare

Irena Avramovska , Udhëheqës

Тел: 02/ 3 121 350 -lок.104; Fax: 02/ 3 126 411 Email: irena.avramovska@brr.gov.mk 

Seksioni për kontrata dhe  furnizime publike

Lidija Angjelovska, Bashkëpunëtor i ri

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.111; Fax: 02/ 3 126 411 Email: lidija.angjelovska@brr.gov.mk

Gazmend Limani, Këshilltar

Тел: 02/ 3 121 350 -Lok.113; Fax: 02/ 3 126 411 Email: gazmend.limani@brr.gov.mk

 

Seksioni për  udhëheqjen e resurseve  njerëzore
Ivana Petrova, Këshilltar

Tel: 02/ 3 121 350 – lок.101; Fax: 02/ 3 126 411 Email: ivana.petrova@brr.gov.mk

Mustafa Idrizi, Bashkëpunëtor  – përkthyes

Tel: 02/ 3 121 350 -lок.109; Fax: 02/ 3 126 411 Email: mustafa.idrizi@brr.gov.mk

 

Comments are closed.

Close Search Window