Mbajti konferencën “Go Green: Sigurimi i qëndrueshmërisë mjedisore dixhitale” organizuar nga Byroja e Zhvillimit Rajonal

Është një prioritet kombëtar krijimi i planeve dhe udhërrëfyesve për transformimin dixhital dhe iniciativat financiare për dixhitalizimin e ndërmarrjeve. Është thelbësore që shteti të fokusohet në dixhitalizimin e gjelbër dhe krijimin e infrastrukturave dixhitale të qëndrueshme ekologjikisht, u tha në konferencën e sotme, “Go Green: Sigurimi i Qëndrueshmërisë Dixhitale Mjedisore”, organizuar nga Byroja e Zhvillimit […]