PROJEKTI: Fuqia kompjuterike shkon jeshile – GO_GREEN

Kodi MIS 5129748

Projekti është bashkëfinancuar nga Interreg V-B Programi i Bashkëpunimit Ballkanik – Mesdhetar 2014-2020

Ky dokument është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes në internet është përgjegjësi vetëm e partnerëve të projektit dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian, vendeve pjesëmarrëse, Autoritetit Menaxhues dhe Sekretariatit të Përbashkët.

Reports:

🔗Analysis and description of the factors supporting and preventing the adaptation of green digitalization measures

🔗Establishment of a barometar

🔗Focused country assessment

🔗Report of the identification of sources and measurements

352717854_208705928773407_9215707579626407199_n

Mbajti konferencën “Go Green: Sigurimi i qëndrueshmërisë mjedisore dixhitale” organizuar nga Byroja e Zhvillimit Rajonal

Është një prioritet kombëtar krijimi i planeve dhe udhërrëfyesve për transformimin dixhital dhe iniciativat financiare për dixhitalizimin e ndërmarrjeve. Është thelbësore që shteti të fokusohet në dixhitalizimin e gjelbër dhe krijimin e infrastrukturave dixhitale të qëndrueshme ekologjikisht, u tha në konferencën e sotme, “Go Green: Sigurimi i Qëndrueshmërisë Dixhitale Mjedisore”, organizuar nga Byroja e Zhvillimit …

Comments are closed.

Close Search Window