Vendimi për përzgjedhje në Thirrjen interne për avancim nr.01/2022

Shpallje interne|

... Read More Vendimi për përzgjedhje në Thirrjen interne për avancim nr.01/2022

Shpallje Interne nr.01/2019

Shpallje interne|

SHPALLJE INTERNE Nr. 01/2019 për ngritjen në detyrë të 3 nëpunësve administrativë në Byronë pë... Read More Shpallje Interne nr.01/2019

SHPALLJE INTERNE NR. 01/2022

Shpallje interne|

... Read More SHPALLJE INTERNE NR. 01/2022

Vendimet e shpalljes interne nr. 02/2021

Shpallje interne|

... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 02/2021

SHPALLJE INTERNE 02/2021

Shpallje interne|

SHPALLJE INTERNE 02/2021 Në bazë të nenit 48 paragrafi 4 të Ligjit për zyrtarët administrativ... Read More SHPALLJE INTERNE 02/2021

Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2021

Shpallje interne|

... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2021

SHPALLJE INTERNE 01/2021

Shpallje interne|

Në bazë të nenit 48 paragrafi 4 të Ligjit për zyrtarët administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës... Read More SHPALLJE INTERNE 01/2021

Vendimet e shpalljes interne nr. 03/2020

Shpallje interne|

... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 03/2020

SHPALLJE INTERNE 03/2020

Shpallje interne|

Në bazë të nenit 48 paragrafi 4 të Ligjit për zyrtarët administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës... Read More SHPALLJE INTERNE 03/2020

Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2020

Shpallje interne|

... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2020

Close Search Window