VIJUESE PROJEKTE 2015

 

PROJEKTE 2014

Shtojcë 1: Lista e projekteve  për zhvillim të rajoneve të planifikuara  të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2014

Shtojcë 2: Lista e projekteve  për zhvillim të fshatrave  të financuara nga  Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë  2014

Shtojcë 3: Lista e projekteve  për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga  Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2014

PROJEKTE 2013

Lista e financimit të projekteve mbi zhvillimin e rajoneve planore të vitit 2013

Lista e financimit të projekteve mbi zhvillimin e fshatrave të vitit 2013

Lista për financimin e projekteve mbi zhvillimin e rajoneve të specifike gjatë vitit 2013

PROJEKTE 2012

Shtojcë 1: Lista e projekteve për zhvillim të fshatrave të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë 2012

Shtojcë 2: Lista e projekteve për zhvillim të rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2012

Shtojcë 3: Lista e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2012

PROJEKTE 2011

Shtojcë 1: Lista e projekteve për zhvillim të fshatrave të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë 2011

Shtojcë 2: Lista e projekteve për zhvillim të rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2011

Shtojcë 3: Lista e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2011

PROJEKTE 2009

Shtojcë 1: Lista e projekteve për zhvillim të fshatrave të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë 2009

Shtojcë 2: Lista e projekteve për zhvillim të rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2009

Shtojcë 3: Lista e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2009

Comments are closed.

Close Search Window