Kontakti

 

Аdresë

BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL

Rr. Sh. Kiril dhe Metodij nr. 20
faksi postar 520
1000 Shkup

Tel: +389 2 3 121 350
Fax: +389 2 3 126 4111

info@brr.gov.mk

Komunikimi me qytetarët të cilët kanë ndonjë formë dhe shkallën e aftësisë së kufizuar