Shpallje Interne nr.02/2022

Uncategorized|

... Read More Shpallje Interne nr.02/2022

Drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal z. Ramiz Rexhepi sot morri pjesë në hapjen solemne të Qendrës për mbështetje psiko-sociale të viktimave të dhunës në familje në Radovish dhe Konçe

Aktivitetet, Uncategorized|

Drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal z. Ramiz Rexhepi sot morri pjesë në hapjen solemne të Qendrës... Read More Drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal z. Ramiz Rexhepi sot morri pjesë në hapjen solemne të Qendrës për mbështetje psiko-sociale të viktimave të dhunës në familje në Radovish dhe Konçe

Vendimet për shpallje publike

Shpallje publike, Uncategorized|

... Read More Vendimet për shpallje publike

shpallje interne 6 Dhjetor 2021

Uncategorized|

... Read More shpallje interne 6 Dhjetor 2021

Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2018

Shpallje interne, Uncategorized|

UPR 01 01 B04 000 Udhëheqësi i njësisë për dokumentet e planifikimit operacional, Njësia për... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2018

Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2018

Uncategorized|

Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2018... Read More Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2018

Vendim për projekte për regjionet viti 2016

Uncategorized|

Odluka za proekti za regioni 2016, Sl.vesnik.86... Read More Vendim për projekte për regjionet viti 2016

Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran, Para – Pas

Uncategorized|

... Read More Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran, Para – Pas

Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë, Para – Pas

Uncategorized|

... Read More Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë, Para – Pas

Brendimi i produkteve tipike të qumështit i mikro rajonit të Dibrës-Rajoni Jugperëndimor

Uncategorized|

... Read More Brendimi i produkteve tipike të qumështit i mikro rajonit të Dibrës-Rajoni Jugperëndimor

Close Search Window