Mbajti konferencën “Go Green: Sigurimi i qëndrueshmërisë mjedisore dixhitale” organizuar nga Byroja e Zhvillimit Rajonal