Vendosja e pajisjeve urbane në fshatrat Shlegovë, Stracin, Tarnovac, Krilaticë, Konjuh dhe Turalevë – Komuna e Kratovës

Projektet e realizuara|

... Read More Vendosja e pajisjeve urbane në fshatrat Shlegovë, Stracin, Tarnovac, Krilaticë, Konjuh dhe Turalevë – Komuna e Kratovës

Ndërtimi i një pjese të rrugës lokale në fshatin Opillë – Komuna e Rankovcës

Projektet e realizuara|

... Read More Ndërtimi i një pjese të rrugës lokale në fshatin Opillë – Komuna e Rankovcës

Përmirësimi i kushteve të jetesës në fshatin Slladuevë, Komuna e Demir Hisarit përmes rindërtimit të rrugës komunale

Projektet e realizuara|

... Read More Përmirësimi i kushteve të jetesës në fshatin Slladuevë, Komuna e Demir Hisarit përmes rindërtimit të rrugës komunale

Projekt themelor për rehabilitimin e rrugës lokale për fshatin Novo Sellë – Komuna e Mavrovës dhe Rostushes

Projektet e realizuara|

... Read More Projekt themelor për rehabilitimin e rrugës lokale për fshatin Novo Sellë – Komuna e Mavrovës dhe Rostushes

Ndërtimi i rrugës me shëtitore në fshatin Gradsko Balldovci – Komuna e Strumicës

Projektet e realizuara|

... Read More Ndërtimi i rrugës me shëtitore në fshatin Gradsko Balldovci – Komuna e Strumicës

Projekt themelor për kanal atmosferik në fshatin Gabrovë – Komuna e Strumicës

Projektet e realizuara|

... Read More Projekt themelor për kanal atmosferik në fshatin Gabrovë – Komuna e Strumicës

Ndërtimi dhe regullimi i parterit në sheshin e vogël SA në qendër të Vevçanit

Projektet e realizuara|

... Read More Ndërtimi dhe regullimi i parterit në sheshin e vogël SA në qendër të Vevçanit

Ndërtimi i ETNO Parku faza II

Projektet e realizuara|

... Read More Ndërtimi i ETNO Parku faza II

Rikonstruksioni i rrugës Manastir-Resnjë

Projektet e realizuara|

... Read More Rikonstruksioni i rrugës Manastir-Resnjë

Close Search Window