Llogaria përmbyllëse për 2021

Llogaria përmbyllëse|

637 Bilanci i gjendjes Shkarko Të hyrat dhe të dalat Shkarko Të dhënat e veçanta Shkarko Struktura e të... Read More Llogaria përmbyllëse për 2021

Llogaria përmbyllëse për 2020

Llogaria përmbyllëse|

637 Bilanci i gjendjes Shkarko  Të hyrat dhe të dalat Shkarko Të dhënat e veçanta Shkarko  Struktura e... Read More Llogaria përmbyllëse për 2020

Llogaria përmbyllëse për 2019

Llogaria përmbyllëse|

631 Bilanci i gjendjes shkarko Të dhënat e veçanta shkarko  Të hyrat dhe të dalat shkarko  Struktura e... Read More Llogaria përmbyllëse për 2019

Llogaria përmbyllëse për 2018

Llogaria përmbyllëse|

785 Struktura e të hyrave Të hyrat dhe të dalat Të dhënat e veçanta  Bilanci i gjendjes 637  Bilanci... Read More Llogaria përmbyllëse për 2018

Llogaria përmbyllëse për 2017

Llogaria përmbyllëse|

 Bilanci i gjendjes – 631 Bilanci tatimor – 631 Të dhënat e veçanta – 631  Të hyrat... Read More Llogaria përmbyllëse për 2017

Llogagaria përmbyllëse për 2016

Llogaria përmbyllëse|

Bilanci i gjendjes për 2016 Bilanci i të hyrave dhe të dala për 2016 Të dhënat e veçanta për 2016... Read More Llogagaria përmbyllëse për 2016

Close Search Window