Në bazë të letrës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr. 41-7702 / 2 prej 12.11.2013, dhe në lidhje me kërkesat e Shoqatës Kombëtare të Personave me aftësi të kufizuara fizike e Maqedonisë-Maqedoni Mobilitetit, Shoqata Kombëtare e të Verbërve të Republikës dhe Shoqata Kombëtare e të Shurdhërve së Maqedonisë Byrosë për Zhvillim Rajonal të emëruar Kontakt personi për të komunikuar me njerëz që kanë një formë dhe shkallën e aftësisë së kufizuar si më poshtë:

Emri: Naser Iseni
Pozicioni: Këshilltar për të vlerësuar zbatimin e projekteve në zonat me nevoja specifike zhvillimore
Telefon: 075 358 723
E-mail: naser.iseni@localhost

Comments are closed.

Close Search Window