ПРОЕКТ: Компјутерската моќ станува зелена – GO_GREEN

МИС код 5129748

Проектот е кофинансиран од Interreg V-B Програмата за Балканско – Медитеранска соработка 2014-2020

Овој документ е изработен со финансиска помош на Европската Унија. Содржината на веб-страницата е единствена одговорност на проектните партнери и во никој случај не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија, земјите учеснички, Управниот орган и Заедничкиот секретаријат.

Reports:

🔗Analysis and description of the factors supporting and preventing the adaptation of green digitalization measures

🔗Establishment of a barometar

🔗Focused country assessment

🔗Report of the identification of sources and measurements

352717854_208705928773407_9215707579626407199_n

Одржана конференција „Go Green: Обезбедување дигитална еколошка одржливост“ во организација на Бирото за регионален развој

Национален приоритет е да се креираат планови и патокази за дигитална трансформација и да се финансираат иницијативи за дигитализација на претпријатијата. Важно е државата да се фокусира на зелената дигитализација и на создавање еколошки одржливи дигитални инфраструктури, беше речено на денешната конференција „Go Green: Обезбедување дигитална еколошка одржливост“ во организација на Бирото за регионален развој. …

download ттт

Збирен извештај за подготвеноста на секторите за дигитална трансформација и јаглероден отпечаток

🌍📢 Поттикнување на зелена дигитализација: Отклучување на одржлива иднинаДодека нашиот свет се бори со последиците од економскиот раст и немилосрдната потрошувачка на природни ресурси и енергија, потребата за одржлив развој никогаш не била покритична. Во овој контекст, д-р Ристо Иванов е автор на револуционерен извештај кој фрла светлина врз подготвеноста на секторите за дигитална трансформација …

Comments are closed.

Close Search Window