Согласно дописот на Владата на Република Македонија бр. 41-7702/2 од 12.11.2013 година, а во однос на барањата на Националниот Сојуз на лицата со телесен инвалидитет на Македонија-Мобилност Македонија, Националниот сојуз на слепи на Република Македонија и Националниот сојуз на глуви на Македонија, Бирото за регионален развој назначи контакт лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост и тоа:

Име и презиме: Насер Исени
Работно место: Советник за оценување на реализацијата на проекти од подрачја со специфични развојни потреби
Телефон: 075 358 723
e-mail: naser.iseni@localhost

 

Comments are closed.

Close Search Window