Програма за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планири средства за 2024

Програма за рамномерен регионален развој|

... Read More Програма за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планири средства за 2024

Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планири средства за 2023

Програма за рамномерен регионален развој|

... Read More Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планири средства за 2023

Програма за рамномерен регионален развој за 2021 година

Програма за рамномерен регионален развој|

... Read More Програма за рамномерен регионален развој за 2021 година

Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година

Програма за рамномерен регионален развој|

... Read More Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година

Програма за рамномерен регионален развој за 2013 година

Програма за рамномерен регионален развој|

За поттикнување на рамномерниот регионален развој на... Read More Програма за рамномерен регионален развој за 2013 година

Програма за рамномерен регионален развој за 2011 година

Програма за рамномерен регионален развој|

За поттикнување на рамномерниот регионален развој на... Read More Програма за рамномерен регионален развој за 2011 година

Close Search Window