Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики, Бирото за регионален развој одреди службеник за млади, лице одговороно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делекругот на надлежностите на Бирото:

-Филип Стојаноски (filip.stojanoski@brr.gov.mk)

Comments are closed.

Close Search Window