Програмата за рамномерен регионален развој содржи информации за намени и средства за финансирање на проекти за рамномерен регионален развој.

Comments are closed.

Close Search Window