Програма за рамномерен регионален развој

Програмата за рамномерен регионален развој содржи информации за намени и средства за финансирање на проекти за рамномерен регионален развој.