Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Биро за регионален развој

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се назначува aдминистративниот службеник, Зоран Јанов, распореден на работното место помлад соработник за човечки ресурси во Одделението за стручно административни работи во Сектор за општи и административни работи, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Бирото за регионален развој.

Контакт информации:

ул. „СВ. Кирил и Методиј“ бр.20, 1000 Скопје

e-mail: zoran.janov@brr.gov.mk

тел +389 2 3121 350 

Comments are closed.

Close Search Window