Г-дин Рамиз Реџепи

Директор на Биро за регионален развој

Рамиз Реџепи е роден на 29.12.1976 година во Колари.

Основно училиште завршил во О.У. “Реџо Рушит Зајас” во Зајас, а средно училиште завршил во С.О.У. “Мирко Милески” во Кичево.

Дипломирал на Државниот Универзитет во Тетово на Правни Науки. Бил советник на Општинскиот Совет на Општина Зајас. Од 2007 година бил вработен во Општина Зајас како раководител за правно нормативни работи, бил координатор за имплементација на многу проекти во Општина Зајас меѓу кои и проектот за подобрување на енергетската ефикасност на училиштето во Зајас.

Од 01 Април 2011 година бил Секретар на Општина Кичево.

Од 27 Февруари 2018 година e Директор на Бирото за регионален развој.

Контакт:

Тел. 02 3121 350

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window