ПРОЕКТИ 2014

 1. Листа на проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2014 година
 2. Листа на проекти за развој на развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2014
 3. Листа на проекти за развој на села во 2014

ПРОЕКТИ 2013

 1. Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2013 година
 2. Листа на проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2013 година

ПРОЕКТИ 2012

 1. Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2012 година
 2. Листа на проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2012 година
 3. Листа на проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2012 година

ПРОЕКТИ 2011

 1. Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година
 2. Листа на проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година
 3. Листа на проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

ПРОЕКТИ 2009

 1. Листа на проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година
 2. Листа на проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година
 3. Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година

Comments are closed.

Close Search Window