ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ –  Развој на подрачја со специфични развојни потреби 2019

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Развој на села 2019

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година

Упатство за Аплицирање

Индикатори 2016-2018


ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2018 година

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ- Проекти за развој на селата за 2018 година

ФОРМУЛАР-ЗА-АПЛИЦИРАЊЕ- Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година

Индикатори 2016-2018

ФОРМУЛАР-ЗА-АПЛИЦИРАЊЕ- Програмата за рамномерен регионален развој за 2017 година

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 2017

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Проекти за развој на селата 2017

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Проекти за развој на селата 2016

ФОРМУЛАР-ЗА-АПЛИЦИРАЊЕ- Проекти за pазвој на подрачјатa со специфични развојни потреби 2016


Формулар за аплицирање за средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Проекти за развој на селата

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ -Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Проекти за развој на региони 2015

ПРИЛОГ: Индикатори 2015

НАСОКИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ за средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година

Comments are closed.

Close Search Window