Контакт од лице за заштитено внатрешно пријавување – Заштита на
укажувачи

Согласно членот 4 став 3 од Законот за заштита на укажувачи, и согласно
со член 2 став (3) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно
пријавување во институциите во јавниот сектор, овластено лице за
прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување
во Бирото за регионален развој е назначено лицето:

Име и Презиме: Рамиз Реџепи


Работно место: Директор


Телефонски број: 02 3121350


Поштенска Адреса: Ул. Св. Кирил и Методиј бр.20 Поштенски Фах 520,
1000 Скопје


Електронска пошта: ramiz_rexhepi@brr.gov.mk


Закон за заштита на укажувачи


Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во
јавниот сектор

Comments are closed.

Close Search Window