Byroja për Zhvillim Rajonal e financoi 16.483.500,00 denarë projektin “Rekonstruimi i rrugës në fshatin Saraqino”.