Drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal z. Ramiz Rexhepi sot morri pjesë në biznes forumin Republika e Maqedonisë së Veriut – Republika e Bullgarisë, “Deri në një milion dhe më gjerë”