Sot drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal z. Ramiz Rexhepi, i nënshkroi kontratat për realizimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve planore për vitin 2022/2023