Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2020

Shpallje interne|

... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2020

SHPALLJE INTERNE 01/2020

Shpallje interne|

SHPALLJA INTERNE 01/2020 për avancimin e dy (2) nëpunësve administrativ në Byronë për Zhvillim Rajonal... Read More SHPALLJE INTERNE 01/2020

Close Search Window