Vendimet e shpalljes interne nr. 02/2019

Shpallje interne|

... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 02/2019

Shpallje Interne nr.02/2019

Shpallje interne|

SHPALLJE INTERNE NR. 02/2019 Në bazë të nenit 48 paragrafi 4 të Ligjit për nëpunësit administrativ... Read More Shpallje Interne nr.02/2019

Close Search Window