Zyrtarisht lëshohet në përdorim rruga lokale për në deponinë rajonale Rusino