Vendimet e shpalljes interne nr. 02/2018

Shpallje interne|

1. Për vendin e punës 4: UPR 01 01 В01 000 Këshilltar për përpunim të projekteve, Njësia për... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 02/2018

Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2018

Shpallje interne, Uncategorized|

UPR 01 01 B04 000 Udhëheqësi i njësisë për dokumentet e planifikimit operacional, Njësia për... Read More Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2018

SHPALLJE INTERNE Nr. 01/2018 PËR AVANCIMIN  E 9-të TË PUNËSUARVE ADMINISTRATIV

Shpallje interne|

          Në   pajtim me nenin 48 paragrafi 4... Read More SHPALLJE INTERNE Nr. 01/2018 PËR AVANCIMIN  E 9-të TË PUNËSUARVE ADMINISTRATIV

Close Search Window