Aktivitetet, Lajme|

Mbështetja dhe bashkëpunimi para se gjithash me vendet fqinje janë të rëndësisë së veçantë dhe në drejtim të asaj u realizua takim pune në Ambasadën e R.së Sërbisë në R.e Maqedonisë në mes Drejtorit të Byros për Zhvillim Rajonal z.Ramiz Rexhepi dhe Ambasadorit . Ambasadori dhe drejtori diskutuan rreth gjendjes në rajon, si dhe për sfidat me të cilat ballafaqohen. Thelbësore janë mbështetja dhe bashkëpunimi midis R.së Maqedonisë dhe R.së Sërbisë në sferën e zhvillimit rajonal të barabartë, përvojat nga të dy vendet, posaçërisht për tema dhe sfera të këtilla kyçe për vendet aspirante për hyrje në BE.

Comments are closed.

Close Search Window