Ministri Shabani vizitoi Byronë për Zhvillim Rajonal