I pakategorizuar|

pijanec

Më 18 mars 2011 në Dellçevë u promovuan rezultatet e projektit “Sinjalizimi dhe vënia e shenjave të  lokaliteteve  turistike  në Pijanec- Malesh”.
Përfaqësuesit e Byrosë për zhvillim rajonal morën pjesë në promovimin e rezultateve për tre projektet e komunave Dellçevë , Pehçevë, dhe Berovë   “Sinjalizimi dhe vënien e shenjave  të lokaliteteve turistike të mikroregjionit  Pijanec- Malesh”
Me këtë projekt janë të evidentuara dhe shenuar me tabela sinjalizuese të gjitha lokalitetet turistike më të theksuara  të mikroregjionit  “Pijanec-Malesh” në  territorin e  të tria komunave fqinje Berovë,Pehçevë dhe Dellçevë.
Me këtë rast u bë edhe promovimi  i publikimit  “ Pijanec  ,Malesh rrethuar nga dielli dhe  zhurmat” udheqës turistik i vetë i llojit të vet,i shtypur në dy gjuhë  Maqedonisht dhe Anglisht.
Për këtë projekt janë paraparë 1.300.000 denarë, prej të cilëve 80% janë prej Byrosë për zhvillim rajonal.

Comments are closed.

Close Search Window