I pakategorizuar|

preda
Më datën 11/04/2011 u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Preda  Plus –promotorë i zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe prosperitet social përmes  lehtësimit të iniciativave  publike private dhe qytetare në nivel lokal dhe regjional.

Comments are closed.

Close Search Window