I pakategorizuar|

Me datë 04.10.2011,drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal z-t  Xhemail  Elmazi realizoi takim pune me përfaqësuesit e shumë institucioneve  kompetente për zbatimin e politikave për zhvillim rajonal të Republikës së Kosovës.

Sredba 4.10.2011-1

Në takimin morën pjesë  Drejtori i Seksionit për zhvillim rajonal dhe integrimeve  Evropiane pran Ministrisë për Administrim lokal të Republikës së Kosovës, z-t Besim Kamberaj, si dhe Drejtorët  e pesë Agjencive për zhvillim regjional   të Republikës së Kosovës. Gjatë takimit  ata shkëmbyen informacione për eksperiencën e deritanishme dhe për mundësitë  e bashkëpunimit të mëtutjeshme  mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe institucioneve kompetente të Republikës së Kosovës.
Sredba 4.10.2011

Comments are closed.

Close Search Window