Aktivitetet, Lajme|

Drejtori i Byrosë për Zhvillimit Rajonal, z. Xhemail Elmazi u takua me përfaqësuesit e GIZ (Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Teknik) dhe udhëheqës të projektit, z. Reinhold Bauerle.
Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Teknik në Republikën e Maqedonisë ka një rol vendimtar në zhvillimin rajonal ku  me ndihmën e të cilit është të hartuar edhe Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal dhe Strategjia e Zhvillimit Rajonal me një plan Aksionar 

tre- vjeçare e cila përgatiti terrenin për përgatitjen e programeve të zhvillimit me rajonet e planifikimit dhe në bazë të asaj Qendrat  për zhvillim rajonal filluan  me sukses të përgatisin  dhe zbatuar projekte për zhvillimin rajonal dhe bashkëpunimit ndërkufitar . Që nga miratimi i Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal e deri më sot  aktorët kryesorë respektivisht   institucionet amë Ministria e vetëqeverisjes lokale  dhe të Byrosë për Zhvillim Rajonal  si një organ  në përbërjen e tij dhe Qendrat për zhvillim rajonal , me mbështetjen e GIZ themeluan sistemin e cilësorë  për zhvillimin rajonal që ka kapacitet cilësorë  për të realizuar një shumë më shumë fonde nga buxheti  i shtetit si dhe të fondeve evropiane  , tha drejtori Elmazi .  Reinhold  Bauerle shprehu kënaqësinë për bashkëpunimin dhe vazhdimin e të njëjtit në funksion të dimenzionimit dhe të avancimit të zhvillimit të barabartë rajonal.
Z. Bauerle, i emëruar si kreu i ri i ekipit të Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Teknik në Republikën e Maqedonisë, mori këtë mundësi për t’u takuar me ekipin dhe Byrosë mënyrë aktive dhe pa u lodhur duke punuar në promovimin e politikave për zhvillim të barabartë rajonal.

ger02 Ger01

Comments are closed.

Close Search Window