Aktivitetet, Lajme|

Drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal z. Xhemail  Elmazi i nënshkroi Kontratat për vitin 2013 me Kryetarët e 13 komunave mbi realizimin e projekteve për zhvillimin e fshatrave  dhe me 14 komuna  për projekte që i përkasin zhvillimit të zonave  me nevoja specifike zhvillimore . buxheti i përgjithshëm i projekteve mbi zhvillimin e fshatrave  për vitin 2013 arrin  7.422.866,20 dhe 14.845.732,40 për projekte mbi zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore”.
Lista detale e projekteve sipas komunave  është e shpallur në Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë më 20 qershor 2013 Nr. 88, ku mundë ti gjeni në linkun vijues:

Lista e projekteve mbi zhvillimin e fshatrave të financuara nga Buxheti i RM gjatë vitit 2013

Lista e projekteve mbi zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore të financuara nga Buxheti i RM-së gjatë vitit 2013

Comments are closed.

Close Search Window