01/08/2014, Financimi i zonave me nevoja specifike zhvillimore dhe të fshatrave gjatë vitit 2014

Thirrje publike|

Në bazë të nenit 42 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal ( “Gazeta zyrtare e Republikës së... Read More 01/08/2014, Financimi i zonave me nevoja specifike zhvillimore dhe të fshatrave gjatë vitit 2014

THIRRJE PUBLIKE 15/02/2014

Thirrje publike|

PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE... Read More THIRRJE PUBLIKE 15/02/2014

13/02/2014, marrëveshjet e lidhura për zbatimin e projekteve në mes Byrosë për Zhvillimin Rajonal dhe Qendrave për zhvillimin e 8 rajone në Maqedoni

Aktivitetet, Lajme|

Në 2014/2/13 në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal kanë nënshkruar kontrata për zbatimin e... Read More 13/02/2014, marrëveshjet e lidhura për zbatimin e projekteve në mes Byrosë për Zhvillimin Rajonal dhe Qendrave për zhvillimin e 8 rajone në Maqedoni

25/11/2013, Takim me përfaqësues të Shoqërisë Gjermane për bashkëpunim teknik

Aktivitetet, Lajme|

Drejtori i Byrosë për Zhvillimit Rajonal, z. Xhemail Elmazi u takua me përfaqësuesit e GIZ (Agjencia... Read More 25/11/2013, Takim me përfaqësues të Shoqërisë Gjermane për bashkëpunim teknik

02/07/2013, Janë nënshkruar kontratat e projekteve të realizuara për projektet mbi zhvillimin e fshatrave dhe projekte për zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore gjatë vitit 2013.

Aktivitetet, Lajme|

Drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal z. Xhemail  Elmazi i nënshkroi Kontratat për vitin 2013 me... Read More 02/07/2013, Janë nënshkruar kontratat e projekteve të realizuara për projektet mbi zhvillimin e fshatrave dhe projekte për zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore gjatë vitit 2013.

27/06/2013, janë lidhë Kontratat për realizimin projekteve mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrat mbi zhvillimin e 8-të regjioneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisë

Aktivitetet, Lajme|

Më datë 27/06/2013. Në zyrat e  Ministrisë së vetëqeverisjes lokale ,Byroja për zhvillim rajonal... Read More 27/06/2013, janë lidhë Kontratat për realizimin projekteve mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrat mbi zhvillimin e 8-të regjioneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisë

30/11/2012, Vizita e delegacionit të Ukrainës në Byronë për zhvillim rajonal

I pakategorizuar|

Me datë 30.11.2012 në zyrat e Byrosë për zhvillim rajonal u mbajt një takim  mes  delegacionit të... Read More 30/11/2012, Vizita e delegacionit të Ukrainës në Byronë për zhvillim rajonal

Më 06/11/2012, është bërë lidhja e kontratave për realizimin e projekteve në mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për zhvillim të 8-të rajoneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisëа

I pakategorizuar|

Më 06/11/2012,në zyrat  e Byrosë për zhvillim rajonal u nënshkruan kontratat për realizimin e... Read More Më 06/11/2012, është bërë lidhja e kontratave për realizimin e projekteve në mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për zhvillim të 8-të rajoneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisëа

Drejtori i Byrosë z-t Xhemail Elmazi realizoi një takim pune me përfaqësuesit e institucioneve kompetente për zhvillim rajonal të Republikës së Kosovës

I pakategorizuar|

Me datë 04.10.2011,drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal z-t  Xhemail  Elmazi realizoi takim pune me... Read More Drejtori i Byrosë z-t Xhemail Elmazi realizoi një takim pune me përfaqësuesit e institucioneve kompetente për zhvillim rajonal të Republikës së Kosovës

Kontratat e lidhura për realizimin e projekteve ndërmjet Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për zhvillim të 8-të regjioneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisë

I pakategorizuar|

Me datë  06.05.2011, në Byronë për  zhvillim rajonal jan të nënshkruara kontratat  për realizimin e... Read More Kontratat e lidhura për realizimin e projekteve ndërmjet Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për zhvillim të 8-të regjioneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisë

Close Search Window