Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran

I pakategorizuar|

Gjendjen e mëparshme... Read More Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran

Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë

I pakategorizuar|

Promovimi i trashëgimisë”dallimet”dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore e historike në funksion të... Read More Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë

Close Search Window