I pakategorizuar|

01
17-19.09.2014
Në bashkëpunim me Delegacionin e Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë, Byroja e Zhvillimit Rajonal dhe NJVL, një delegacion nga Republika e Maqedonisë, së bashku me përfaqësues të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, mori pjesë në seminarin me temë “Zhvillim Rural”, të zhvilluar në Bruksel – Belgjikë 17-19 shtator. Seminari është pjesë e programit TAIEX, në bashkëpunim me Komitetin e Rajoneve.
Nga pjesëmarrësit e seminarit u prezantua  mbi politikën rurale dhe situatën aktuale në zonat rurale në vendet e tyre, dhe ndër të tjera kanë qenë të shkëmbyer praktikat dhe përvojat më të mira.

Lidhje e mëposhtme, ju mund të shikoni programin në tërësi, si dhe temat e mbuluara në seminar:

Comments are closed.

Close Search Window