Nënshkrimi i kontratave për realizimin e projekteve

I pakategorizuar|

Në 04/05/2015 në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal kanë nënshkruar kontrata për zbatimin e... Read More Nënshkrimi i kontratave për realizimin e projekteve

Close Search Window