Nënshkrimi i kontratave për realizimin e projekteve