Архива за категоријата: Активности

Директорот г-дин Рамиз Реџепи оствари работна средба со амбасадорот на Француската Република, Н.Е. Кристиан Тимоние

Директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи оствари работна средба со амбасадорот на Француската Република во Република Северна  Македонија, Н.Е. Кристиан Тимоние.

На средбата г-дин Реџепи ја истакна подготвеноста и заложбите на Бирото за засилување на своето делување преку интензивирање на соработката со сите можни донатори кои нудат помош на земјава, од технички и/или финансиски аспект.

Амбасадорот, г-дин Тимоние, се надоврза на темата иннформирајќи околу отпочнувањето  со работа на Француската агенција за развој која ќе соработува во клучни области со државните и со локалните власти, но и со граѓанскиот сектор.

Директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи одржа работна средба со г-дин Давид Оберхубер, Директор на Германското друштво за техничка соработка  (ГИЗ) за Република Северна Македонија и Косово

Денес директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи одржа работна средба со г-дин Давид Оберхубер, Директор на Германското друштво за техничка соработка  (ГИЗ) за Република Северна Македонија и Косово.

Повеќегодишната поддршка, финансиска и техничка, од страна на ГИЗ е од големо значење за нашата држава  посебно од аспект  на динамизирање  на рамномерниот регионален и на локалниот развој, истакна г-дин Реџепи.

На средбата се дискутираше за сегашните активности, планови и заложби на Бирото, актуелните проекти кои ГИЗ ги спроведува во нашата држава но се разгледаа и   можностите за идна соработка и партнерство.

Свечено пуштање во употреба на локалниот пат до регионалната депонија Русино

Денес, директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи заедно  со министерот за локална самоуправа г-дин Горан Милевски присуствуваа на свеченото пуштање во употреба на делницата на локалниот пат до регионалната депонија Русино, општина Гостивар. 

Проектот е реализиран преку  Центарот за развој на полошкиот плански регион со финансиска  поддршка од Бирото за регионален развој – Министерство за локална самоуправа односно од Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година. За реализирација на проектот од Буџетот  се издвоени средства во вредност од 24.500 милиони денари.

ПОТПИШАНИ 74 ДОГОВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ВО 54 ОПШТИНИ

На ден 18/07/2019 година, Директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи потпиша 74 договори за реализација на проекти кои ќе се реализираат во 54 Општини. Средствата се обезбедени од Буџетот на РСМ, односно од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година од мерките: развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на села.

Рамномерниот регионален развој е приоритет на Владата на Република Северна Македонија, во таа насока се и заложбите на Министерството за локална самоуправа како носител на политиката за рамномерен регионален развој и Бирото за регионален развој како имплементатор на истата кои работат со зголемена динамика и максимална посветеност на зголемување на ефективноста и ефикасноста на политиката преку зголемување на конкурентноста на поголемите општини и на планските региони но притоа посветувајќи посебно внимание на малите, руралните општини.

Доказ за нашата координирана работа и посветеност е и континуираното зголемување на буџетот кој се одделува за оваа политика и истиот за разлика од минатата година е двојно поголем. Свесни сме дека тоа е далеку од законски предвидените средства  но доколку се работи со овој интензитет, убеден сум дека со нашите заложби како одговорни институции за оваа политика и со Заложбите на Владата на РСМ во блиска иднина ќе се постигне и законски предвидениот 1% од БДП, истакна Директорот Реџепи.

Подолу  листа на проектите кои ќе се финансираат од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година, мерки: развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на села.

Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 2019 година

Проекти за развој на селата за 2019 година

Учество на директорот на Бирото на 6-тата  седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во хотел Манастир- Берово

Учество на директорот на Бирото на 6-тата
седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во хотел Манастир- Берово. На седницата на Советот присуствуваа и г-ѓа Лујза Винтон – постојан координатор на ОН и постојан претставник на УНДП, министерот за Локална самоуправа г-дин Сухејл Фазлиу, директорката на Центарот г-ѓа Драгица Здравева и градоначалниците на општините од источниот плански регион.
“Ви благодарам на поканата, чест и привилегија ми е да присуствувам на седницата на совет за развој на источниот плански регион и давам збор дека ќе се одзвам на секоја покана во иднина” истакна г-дин Реџепи. Им посака на градоначалниците успешна и квалитетна реализација на проектите кои ќе бидат финансирани во 2018 година од Бирото преку Ценатрот за развој на источниот плански регион и ја напомена важноста на навременото подмирување на обврските према Центарот од страна на Општините.

Директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи даде свој придонес како говорник во панел дискусијата на регионалниот форум „Процесот на децентрализација во Македонија“

Денес директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи даде свој придонес како говорник во панел дискусијата на регионалниот форум „Процесот на децентрализација во Македонија“ чиј домаќин беше Општина Велес.
На форумот воглавно акцентот беше ставен на состојбите и предизвиците на политиката за рамномерен регионален развој, успешноста на единиците на локалната самоуправа во испорака на законските надлежности и услуги кои ги вршат како и на (де)централизираниот развој на граѓанското општество во Македонија.

Директорот Реџепи даде свои видувања и размислувања околу покренатите прашања до каде е процесот на децентрализација, како до порамномерен развој на регионите и како до поефикасна, поинклузивна и потранспарентна локална самоуправа.
На Форумот учествуваа и заменик министерот за локална самоуправа г-дин Дејан Павлески, градоначалникот на Општината домаќин г-дин Аце Коцевски, директорката на Центарот за развој на источниот плански регион г-ѓата Драгица Здравева, градоначалници и претставници на граѓанските организации а воведни обраќања имаа г-дин Петруш Тоинес – меѓународен лидер на Цивика мобилитас и Н.Е. Сибил Сутер Тејада, Амбасадор на Швајцарија во Р. Македонија.
Форумот беше организиран од Форум – Центар за стратешки истражувања и документација – Скопје, Центар за економски анализи – Скопје и Институт за развој на заедниците – Тетово во соработка со програмата Цивика мобилитас.

 

Директорот на Бирото г.Рамиз Реџепи ја посетил општината Долнени заедно со заменик министерот за локална самоуправа, г-дин Дејан Павлески

Денес ја посетивме општината Долнени заедно со заменик министерот за локална самоуправа, г-дин Дејан Павлески. Tема на која се дискутираше беше регионалниот и рамноправен развој на општините во Република Македонија. Градоначалникот на општината, ЏЕМИЛ ЌАМИЛИ рече дека до сега постои лоша практика на распределба на централните фондови каде што тие средства се концентрирани во големите градови и барам оваа практика да се промени и да се реши во сите општини во РМ сo посебен акцент на руралните општини. Министерот и директорот на Бирото Рамиз Реџепи се согласија во иднината да влијат владата да одвои повеќе средства за еднаков рурален развој на општините.

 

Г-дин Реџепи се сретна со г-ѓа Звјездана Боровац, втор секретар, задолжен за економски прашања во Амбасадата на Република Хрватска во Република Македонија

Република Македонија и Република Хрватска се пријателски држави, и меѓудругото Хрватска е голем поддржувач на Македонија во остварувањето на евроатлантските цели.

Институционално запознавање и размена на искуства, позитивни но и посебен акцент на предизвиците кои следат, можностите за користење на европски извори на средства, како и можностите за заедничка соработка во иднина и други прашања поврзани со рамномерниот регионален развој беа главни точки на дискусија на денешната посета на директорот на Бирото за регионален развој во Амбасадата на Република Хрватска во Р. Македонија.

Г-дин Реџепи се сретна со г-ѓа Звјездана Боровац, втор секретар, задолжен за економски прашања во Амбасадата на Република Хрватска во Република Македонија.

Конструктивна средба помеѓу директорот Рамиз Реџепи и Амбасадорката на Швајцарија Н.Е Сибил Сутер Техада

Швајцарија е меѓу најголемите билатерални партнери за соработка на Република Македонија и една од најголемите земји поддржувачки на политиката за рамномерен регионален развој од 2012 година наваму. На конструктивната средба која се одржа денес во просториите на Швајцарската Амбасада во Скопје, директорот на Бирото за регионален развој г-дин Реџепи и Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е Сибил Сутер Техада разменија мислења и разговараа околу состојбите на регионалната политика која е од највисок приоритет за Владата на Р. Македонија и која ќе продолжи да работи за нејзино унапредување. Чекорите кои ќе се превземаат во иднина се круцијални во таа насока а Бирото за регионален развој ќе продолжи со заложби и посветено работење за што Амбасадорката г-ѓа Техада даде отворена поддршка.