Јавен повик, Новости|

Почитувани баратели,

Ве известуваме дека заврши постапката за евалуација на барањата за финансирање на изработка на проектна документација за инфраструктурни проекти организирана во рамките на Проектот “Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти – Фаза 2”.

Евалуацијата ја изврши Комисија составена од членови на Бирото за регионален развој и УНДП, а со стручка поддршка на надворешни технички експерти.

Во рамките на предвидениот рок (19.04.2023 до 18.05.2023) поднесени беа барања од страна на вкупно 63 општини, 5 центри за регионален развој + град Скопје, или вкупно 70 апликации. Од поднесените апликации, 68 барања ги исполнија административните (елиминациски) критериуми, кои понатаму беа евалуирани согласно насоките за барателите (Анекс 2: Критериуми за еваулација на барањата за грант, од Проектниот повик и страна 6 од Повикот за проекти). Две од пристигнатите барања, не ги исполниja основните административни (елиминациски) критериуми објавени во насоките за барателите.

За да се квалификува еден предлог проект за добивање финансиски средства, потребно беше да освои најмалку 60 поени. Од сите евалуирани 68 барања, 67 освоија 60 или повеќе бодови и се квалификуваа за добивање финансиски средства во рамките на овој прв Повик. Една апликација не го освои минималниот потребен број на поени.

Од 67-те квалификувани барања, како и поаѓајќи од достапните финансиски средства, 13 највисоко рангирани, поточно со најмногу освоени бодови (во областите на мали грантови – до 30 000 УСД и големи грантови до 70 000 УСД), се избрани како приоритетни за финансирање.

Преостанатите 54 проекти се на резервна листа. Проектите од резервната листа ќе се финансираат во согласност со рангирањето и достапните финансиски средства (до исцрпувањето на вкупниот расположлив буџет). Достапните средства за проектите од резервната листа, ќе бидат познати по завршувањето на тендерските процедури за избор на проектанти за прворангираните 13 апликации (од страна на општините и центрите за регионален развој).

Клик овде за табела со резултатите од евалуацијата.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close Search Window