Тендер за надворешна експертиза за спроведување на фокусирана оценка на земјата за зелена дигитализација