Директорот на Биро за регионален развој денес потпиша договор со г-дин Армен Григорјан , постојан претставник на УНДП за реализација на проектот: Градење на општински капацитети за имплементација на проекти – Фаза 2