Преку проектот “За модерен,урбан и чист град” Општина Штип доби специјално возило за прочистување на канализациона мрежа со помош на Бирото за регионален развој