Go Green|

🌍📢 Поттикнување на зелена дигитализација: Отклучување на одржлива иднина
Додека нашиот свет се бори со последиците од економскиот раст и немилосрдната потрошувачка на природни ресурси и енергија, потребата за одржлив развој никогаш не била покритична. Во овој контекст, д-р Ристо Иванов е автор на револуционерен извештај кој фрла светлина врз подготвеноста на секторите за дигитална трансформација и нивниот потенцијал на јаглерод. Овој блог пост има за цел да ги промовира непроценливите сознанија и препораки наведени во извештајот, посочувајќи го патот кон позелена и попросперитетна иднина.

Прифаќање на дигиталната револуција:
Извештајот нагласува дека конвергенцијата на позелена економија и дигитализацијата претставуваат неспоредливи можности за технолошки напредок и одржливи инвестиции. Со усогласување на дигиталните стратегии со климатските и економските цели, дигиталниот сектор може да го отвори патот за позелена иднина.

Клучни препораки

Извештајот нуди збир на стратешки препораки кои ќе не поттикнат кон одржлива дигитализација:

1️⃣ Подигнување на свеста:
За да се премости јазот во знаењето околу зелената дигитализација, од клучно значење е да се започне кампања за подигање на свеста. Оваа кампања треба да ги таргетира властите, општините, деловните здруженија, професионалните тела и индустриските сектори. Со истакнување на влијанието на ИКТ инфраструктурата врз емисиите на CO2, потрошувачката на енергија, кружноста и трендовите на дигитализација, можеме да поттикнеме колективно разбирање за итната потреба за одржливост.

2️⃣ Законодавна поддршка:
Соработката меѓу засегнатите страни е од витално значење за одржлива дигитална трансформација. Со имплементирање на стандарди како EnISO 20000 (управување со ИТ услуги) и EnISO 27000 (управување со безбедноста на информациите), можеме да воспоставиме рамка за соработка. Дополнително, спроведувањето на законите за издавање дигитални документи и прифаќањето на стандардот EN 50600 за центри за податоци ќе обезбеди цврста основа за зелена дигитализација.

3️⃣ Барања за еко-дизајн:
Усогласувањето на националното законодавство со регулативите на ЕУ, како што се барањата за еко-дизајн за сервери и производи за складирање податоци, ќе ни овозможи да го намалиме влијанието на дигиталната инфраструктура врз животната средина. Усвојувањето на Европскиот кодекс на однесување за енергетска ефикасност во центрите за податоци и спроведувањето на критериумите за зелени јавни набавки на ЕУ за центрите за податоци, серверските простории и облак услугите дополнително ќе ги зајакне напорите за одржливост.

4️⃣ Мониторинг за напредок:
Воспоставувањето робустен систем за следење и барометар за зелена дигитализација ќе ни овозможи да го измериме нашиот напредок и да ја забрзаме транзицијата. Со внимателно следење на нашите напори, можеме да идентификуваме области за подобрување и ефикасно да управуваме со иницијативите за зелена дигитализација усогласени со уникатните потреби на нашата земја.

5️⃣ Поттикнување на промени:
За да се поттикне усвојувањето на одржливи практики, од суштинско значење е да се воспостават стимулации за центрите за големи податоци. Овие стимулации може да вклучуваат повисоки оперативни температури за ИКТ опремата, субвенции за искористување на обновливите извори на енергија при ладење и зголемено учество на обновливата енергија во сметките за електрична енергија. Со тоа, можеме значително да ја намалиме потрошувачката на енергија и да ја подобриме конкурентноста на нашите центри за податоци и на ЕУ и на глобалниот пазар.

6️⃣ Подготвеност специфична за секторот:
Разбирајќи дека различни сектори имаат посебни предизвици, извештајот ги истакнува препораките специфични за секторите:

Земјоделство: Да се даде приоритет на дигитализацијата на процесите и да се реши недостигот од технички персонал за да се минимизира еколошкиот отпечаток на секторот.

Изградба: воведете дигитални технологии и процеси додека внимателно управувате со потенцијалното зголемување од 15% на еколошкиот отпечаток поради cloud computing, IoT и центрите за податоци.

Јавен сектор: Транзиција кон модел на колокација со cloud computing за да се намали потрошувачката на електрична енергија и јаглеродот за над 20%.

7️⃣ Ставање приоритет на зелената дигитализација:
За да се поттикнат промените, од витално значење е да се осигура дека зелената дигитализација ќе стане главен приоритет за засегнатите страни и крајните корисници на ИКТ опремата. Спроведувањето на минималните мерки за управување со зелената дигитализација, како што се користењето на обновливите извори на енергија, домашната повторна употреба на енергијата, енергетски ефикасната инфраструктура и управувањето со ресурсите, ќе ја постави основата за одржлива трансформација низ секторите.

Збирниот извештај за подготвеноста на секторите за дигитална трансформација и јаглеродниот отпечаток прикажува јасен патоказ кон позелена и поодржлива иднина. Со прифаќање на препораките наведени во извештајот, можеме да ја искористиме дигитализацијата за да ги постигнеме нашите климатски и економски цели, истовремено чувајќи ја нашата животна средина. Дозволете ни да се здружиме, да дадеме приоритет на одржливоста и да го отклучиме огромниот потенцијал на зелената дигитализација. Заедно, можеме да изградиме подобар свет – свет кој напредува на иновациите, одржливоста и заедничката посветеност за посветло утре.

За да нурнете подлабоко во извештајот и да ги истражите неговите препораки, кликнете овде:

📝🔗 Summary Report on the Readiness of Sectors for Digital Transformation and Carbon Footprint

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close Search Window