Бирото за регионален развој финансираше 16.483.500,00 денари за проектот „Реконструкција на патот во село Сараќино“