Управниот директор на Германското сојузно здружение за економски развој и надворешна трговија оствари работна средба со г-дин Рамиз Реџепи, директор на Бирото за регионален развој на Република Северна Македонија.